Dom zakonny pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Dom zakonny przy ul. Ejsmonda 17, z małym domem parterowym w stylu dworku, powstał w 1967 r. staraniem m. Teresy Szafran – przełożonej generalnej.

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, dekretem z dnia 02.01.1968 r., dokonał erekcji domu zakonnego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Na początku w domu zamieszkały trzy siostry, podejmując starania organizowania życia zakonnego. W kwietniu 1969 r., siostry otworzyły tzw. „przechowalnię” dla dzieci do lat 3, która cieszyła się uznaniem miejscowych rodziców. Pracę tę prowadziły siostry do 1980 roku, do momentu nadbudowy piętra domu.

W 1973 roku, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zezwolił na przeniesienie Domu Generalnego z Rychnowa do Podkowy Leśnej. Od 1977 roku odbywają się w tym domu Kapituły Generalne, zebrania Zarządu i Sióstr przełożonych oraz inne spotkania Zgromadzenia.

Organizowane są tu także rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przez wiele lat dom w Podkowie Leśnej służył siostrom, podejmującym formację zakonną w Międzyzakonnym Studium Juniorystek w Warszawie.

Obecnie siostry podejmują pracę w parafii św. Krzysztofa w zakrystii, katechezę w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.

Wspólnota zakonna

s. Lucyna Lubińska – przełożona generalna
s. Łucja Mentel – przełożona domu
s. Agnieszka Jaworska
s. Adriana Zawierta
s. Regina Stadnik

s. Hiacynta Augustynowicz
s. Helena Olszyńska
s. Jana Chont
s. Rafaela Kubacka
s. Franciszka Cejrowska

O istocie życia konsekrowanego

Pierwsza z trzech części dokumentalnego filmu w reżyserii Tomasza Domańskiego opowiada o istocie i codzienności konsekrowanego życia w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry Terezjanki wyjaśniają czym jest duchowość, w jaki sposób doświadczyły swojego powołania do życia w zakonnej wspólnocie oraz jak realizują swoje posłannictwo. Opowiadają także o małej drodze życia według św. Teresy z Lisieux oraz o zakonnej formacji, bez której trudno byłoby odnaleźć się za klasztorną furtą.

Juliana Ejsmonda 17, Podkowa Leśna, Polska