Dom zakonny w Podkowie Leśnej

„Ziemia jest miejscem naszego wygnania, jesteśmy wędrowcami zmierzającymi do naszej ojczyzny”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Dom pw. NMP Królowej Polski

Archidiecezja Warszawska
woj. Mazowieckie
ul. Ejsmonda 17
05-807 Podkowa Leśna

+48 22 758 99 97 kontakt@podkowalesna.terezjanki.org www.podkowalesna.terezjanki.org

Dom zakonny Zgromadzenia sióstr Terezjanek znajduje się w podwarszawskiej Podkowie Leśnej i pełni funkcję domu generalnego. Został założony w roku 1967, ale historia Zgromadzenia rozpoczęła się trzydzieści lat wcześniej na wschodnich kresach przedwojennej Polski. W domu generalnym odbywają się najważniejsze spotkania, zapadają najważniejsze decyzje, a także prowadzone są działania formacyjne terezjańskiej wspólnoty zakonnej.

Siostry Terezjanki prowadzą tutaj katechezę, dziecięcą scholę, Misję modlitwy za Kapłanów oraz dziecięce Terezjańskie Apostolstwo Ufności. Pracują w zakrystii kościoła św. Krzysztofa, jak również pomagają w pracach duszpasterskich prowadzonych przy tej parafii.

Juliana Ejsmonda 18, Podkowa Leśna, Polska